Αδενώματα επινεφριδίων

Τι είναι τα αδενώματα επινεφριδίων;

Τα αδενώματα επινεφριδίων στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθη αδενώματα του φλοιού που μπορεί να παράγουν ορμόνες και έτσι διακρίνονται σε ορμονοεκκριτικά (λειτουργικά) και σε μη ορμονοεκκριτικά (μη λειτουργικά). Όταν ένα αδένωμα είναι ορμονοεκκριτικό μπορεί να παράγει κορτιζόλη, οπότε προκαλεί υπερκορτιζολαιμία ή επινεφριδικό σύνδρομο Cushing  ή να παράγει αλδοστερόνη και να προκαλέσει πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, αλλά και να παράγει κατεχολαμίνες, οπότε έχουμε το φαιοχρωμοκύττωμα. Ανάλογα με το ποιες ορμόνες υπερεκκρίνονται προκύπτουν και διαφορετικές εκδηλώσεις που συνθέτουν την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Σε ποιες ηλικίες εμφανίζονται συχνότερα τα αδενώματα επινεφριδίων;

Η πιθανότητα να διαπιστωθεί ένα μόρφωμα στα επινεφρίδια, σε απεικονιστικό έλεγχο, αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τα επινεφριδικά τυχαιώματα είναι συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτά μπορεί συνήθως να βρίσκονται στο ένα επινεφρίδιο ή και στα δύο επινεφρίδια, οπότε ονομάζονται αμφοτερόπλευρα και μπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη.

Αδενώματα επινεφριδίων: Χειρουργική Αντιμετώπιση/Επινεφριδεκτομή

Συνήθως όταν υπάρχει όγκος στα επινεφρίδια γίνεται χειρουργική αφαίρεση του επινεφριδίου που έχει τον όγκο. Μετά την χειρουργική επέμβαση η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι πιθανό να μην διορθωθεί, οπότε πρέπει να συνεχιστεί η λήψη φαρμάκων. Η ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε μεγάλους όγκους και σε περιπτώσεις διηθητικού καρκίνου. Η επέμβαση για τη θεραπεία όλων των καλοήθων επινεφριδικών όγκων μεγέθους έως 6 εκατοστών, είναι η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή μέσω του περιτόναιου. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια θέση ώστε η προσέγγιση να γίνει μέσω της οσφυϊκής ή της κοιλιακής χώρας. Είναι σημαντικό από πριν να γίνει πλήρης ενδροκρινολογική εξέταση.

Αδενώματα επινεφριδίων: Ποια η διαδικασία της επέμβασης;

Κατά την επέμβαση ανοίγονται τρεις μικρές τομές 0.5 – 1 cm στην κοιλιά του ασθενούς, από τις οποίες στη μία εισάγεται κάμερα που στέλνει υψηλής ευκρίνειας εικόνα του εσωτερικού σε ένα μόνιτορ και από τις άλλες δύο μπαίνουν λεπτά ιατρικά εργαλεία για να κάνουν την εκτομή. Η εικόνα που βλέπει ο ιατρός στο μόνιτορ μπορεί να γραφτεί και σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο, ώστε αργότερα να μπορεί να μελετηθεί. Όταν τελειώσει η εγχείρηση τα μικρά ανοίγματα κλείνονται με ένα ή δύο ράμματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου υπάρχει μία αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων (πχ. λόγω φαιοχρωμοκυττώματος) είναι δυνατή μία μερική αφαίρεση των επινεφριδίων (υφολική επινεφριδεκτομή).

Αδενώματα επινεφριδίων: Ποια τα πελονεκτήματα της μεθόδου;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η άμεση ανάρρωση, λιγότερες επιπλοκές, μέσος χρόνος νοσηλείας λιγότερος από δύο ημέρες, μετεγχειρητική πορεία χωρίς πόνο και χωρίς ανάγκη λήψης φαρμάκων και γρήγορη αποκατάσταση.

2018-03-05T13:34:12+00:00