Επινεφρίδια

Τα επινεφρίδια είναι δύο αδένες με κωνικό σχήμα που εντοπίζονται πάνω από κάθε νεφρό. Αποτελούνται από τον μυελό και τον φλοιό. Ο ρόλος τους είναι να εκκρίνουν στον οργανισμό ορμόνες για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, της αντίδρασης στο στρες και για την καταστολή της φλεγμονώδους απόκρισης του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οι ορμόνες που