Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Λαπαροσκοπική Χολoκυστεκτομή: Τί είναι και πότε γίνεται Η χολoκυστεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση της χολυδόχου κύστεως όταν υπάρχουν συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις. Είναι μια συχνή επέμβαση που παλιότερα γινόταν με μεγάλη τομή και είχε μετεγχειρητικό πόνο και μακρά περίοδο ανάρρωσης. Πια γίνεται λαπαροσκοπικά και θεωρείται η πιο διαδεδομένη μέθοδος, αφού διορθώνει όλα τα μειονεκτήματα που