Ομφαλοκήλη

Η ομφαλοκήλη προκύπτει όταν το περιεχόμενο περνάει μέσα από ένα αδύναμο σημείο ή τρύπα του ομφαλού. Η προβολή του οργάνου γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή σαν διόγκωση, που στην αρχή ανατάσσεται εύκολα. Πρόκειται για μια επώδυνη κήλη που μπορεί να γίνει επικίνδυνη αφού ο ομφαλικός δακτύλιος είναι στενός και εύκολα μπορεί να προκαλέσει περίσφιξη