Πολυοζώδης βρογχοκήλη

Πολυοζώδης βρογχοκήλη: Τί είναι Η βρογχοκήλη είναι ο διογκωμένος θυρεοειδής αδένας. Η διόγκωση αυτή μπορεί να είναι είτε απλή είναι να αποτελείται από πολλαπλούς όζους διάσπαρτους στον αδένα. Η πολυοζώδης βρογχοκήλη διακρίνεται σε τοξική, όπου ο θυρεοειδής αδένας παράγει επιπλέον θυροξίνη και προκαλεί υπερθυρεοειδισμό και σε μη τοξική όπου δεν υπάρχει  η υπερέκκριση αυτή.