Υπερπλασία επινεφριδίων

Η συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων είναι μια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ανεπάρκεια ή απουσία ενός ή περισσοτέρων ενζύμων, που συμμετέχουν στην παραγωγή των ορμονών που εκκρίνονται από τα επινεφρίδια. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτό οφείλεται σε ανεπάρκεια του ενζύμου της 21α-υδροξυλάσης η οποία καταλύει την σύνθεση της κορτιζόλης από χοληστερόλη στο φλοιό των